Scroll Top

Uslovi korišćenja

Pristupom našem sajtu, prihvataš ove uslove korišćenja. Korišćenje našeg sajta podleže uslovima korišćenja koje ovde navodimo, kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

 

Vlasništvo sadržaja

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijali su autorsko pravo i vlasništvo kompanije Lifetec d.o.o. ili su na naš sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje navedenih sadržaja i neovlašćeno prisvajanje je strogo zabranjeno.

 

Korišćenje sajta

Kompanija Lifetec d.o.o. zadržava pravo da na ovom sajtu unosi promene u ma kom trenutku i bez posebnog obaveštenja. Ipak, ne garantujemo redovno ažuriranje informacija, to će zavisiti od mogućnosti kompanije i brzine izmena do kojih dolazi. Takođe ne možemo garantovati da sajt neće imati prekide ili greške u radu, kao ni to da je sajt kompatibilan sa tvojim hardverom ili softverom.

 

Odricanje od odgovornosti

Lifetec d.o.o. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane zbog korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

 

Linkovi ka drugim sajtovima

Sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije kompanija Lifetec d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi tebi pružili što više informacija. Naša kompanija ih ne kontroliše i nije odgovorna za njihov rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost. Lifetec d.o.o. ne kontroliše ni sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostaviš vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem sajtu, to činiš na sopstveni rizik i bez naše saglasnosti ili odgovornosti.

 

Izmena uslova korišćenja

Kompanija Lifetec d.o.o zadržava pravo da u ma kom trenutku izmeni ove uslove korišćenja ažuriranjem ovog teksta. Eventualno ažurirani uslovi korišćenja automatski se odnose i na tebe, pa preporučujemo da se sa njima redovno upoznaješ i posećuješ ovu stranicu s vremena na vreme.